Zahl der Einträge: 217834

abbesemen

V. DW1

abbesolden

V. DW1

abbestellen

V. DW1, DW2

abbeten

V. DW1

abbetrügen

nhd. DW1, DW2

abbetteln

V. DW1, DW2

abbeugen

V. DW1, DW2

Abbeugung

F. DW1

abbeuten

V. DW1, DW2

abbezahlen

V. DW1, DW2

abbiegen

st. V. DW1, DW2

Abbiegung

F. DW1, DW2

abbieten

st. V. DW1, DW2

Abbild

N. DW1, DW2, EDEL

abbilden

V. DW1, DW2, EDEL

abbinden

st. V. DW1, DW2

Abbiss

nhd. DW1, DW2, EDEL

Abbitte

F. DW1, DW2, EDEL

abbitten

st. V. DW1, DW2, EDEL

abbittlich

Adj. DW1, DW2

abblättern

V. DW1, DW2, EDEL

Abblätterung

F. DW1

abbläuen (1)

V. DW1

abbläuen (2)

V. DW1

abbläulen (1)

V. DW1

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8713 8714